Нитро през дюзите

1.Да речем, че това е колата на която ще сложим "облака от нитро"


===================================
2.Решете къде ще се намира дюзата на нитрото и използвайте Line Tool (U) да направете няколко черти както е показано на картинката...
(Нагласете Line Tool - 2px и бял цвят)


===================================
3.При всяко нанасяне на линия, ще ви се появява нов леър (в моя случай 5 леъра)
Кликвате в/у най-горния леър и задържате Ctrl+Shift - кликвате в/у най долния леър (Shape 1)- този над Background. Кликвате с дясното копче в/у тях и давате Merge Layers


===================================
4.Сега всички линии трябва да са се обединили в един леър.
Изберете Smudge Tool


===================================
5.Нагласете Smudge Tool така:
Master Diameter ~ 50px
Hardness ~ 50%


===================================
6.Сега започнете от основата на линийте и бавно издърпвайте нагоре чрез Smudge Tool...докато се получи нещо като облаче.
Раздърпайте го настрани и нагоре, докато станете доволни от ефекта.


===================================
7.Ако е необходимо - намалете Opacity, за да се получи по-голяма прозрачност на облака...


===================================
8.Натиснете Ctrl+Shift+E - обединихме двата леъра.Готово имаме "облак от нитро" Smile
{START_COUNTER}