Оцветяване на скица

Предупраждавам че тук са само маркирани основните стъпки на действия!

 

 
Изображение
Направете широчината 2000рх. направете нов лайер над скицата, запълнете го с бяло и намалете прозрачността му на 85%.
Изображение
Започнете със селектиране на формата на корпуса. За целта използвайте Pen tool. Завършвайки селекцията, направете нов слой и го запълнете със сиво #818181. Запазете пътеката (Paths) за следващо използване.
Изображение
Селектирайте формата на стъклото, предната решетка, фаровете,и дупките по бронята (ако има такива)
Изображение
Направете елипсата на колелото на слой, разположен над слоя с корпуса и поставете сянка
Изображение
Селектирайте фаровете и хромраните части и на нов слой ги запълнете с бяло
Изображение
Селектирайте базовите детайли на корпуса и ги запълнете с по-тъмно #686868 или по-светло сиво #A0A0A0 според местоположението им.
Изображение
Увеличете детайлите със същите сиви тонове.
Изображение
Сега ще използваме Dodge Tool и Burn Tool. Настройките ми са 200-300px airbrush с 20-40% exposure. Потъмняваме по-ниските и изсветляваме по-високите части. Също избираме част от стъклото където ще има отражение, на нов слой с Аirbrush и бял цвят запълваме малък участък (но не цялото стъкло). Потъмняваме фаровете.
Изображение
Намирете от външни източници или си нарисувайте капаците на джантите. Направете елипса в слоя с фаровете и запълнете с бяло. Придайте му Outer Glow ефект. От менюто Hue/Saturation и отметка на Colourize оцветете стъклото и фаровете.
Изображение
Направете фон с черно/бял градиент.
Вземете решение от къде идва светлината. Дублирайте джантите, по два пъти всяка. С помоща на Dodge Tool и Burn Tool оформете гумите.
Изображение
Оцветете корпуса с матов тон, ползвайки Hue/Saturation менюто.
Изображение
Поставете повече детайли във вашия проект. Сега е време да придадете малко сияние на вашата кола, на нов слой над слоя с корпуса със селекция и бял Airbrush. Довършете всички детайли без окончателния цвят. Обединете всички слоеве без тези със сенките и фона
Изображение
Дублирайте обединения слой два пъти. Оцветете ги поотделно със сини и жълти тонове. Сега за да предадете преливане използвайте Eraser Tools Airbrush. Променете начина на смесване и на двата слоя на Overlay. Поставете няколко бели точки по ръбовете за да предадете реалистичност на бликовете. Сложете отражение на колата и блик във фаровете.
Изображение

 

{START_COUNTER}